Komunikat
  "WAŻNY KOMUNIKAT DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PAPIEROWE LISTY TAN DO AUTORYZACJI TRANSAKCJI

  Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 01.08.2019r. nie będzie możliwa autoryzacja operacji realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet poprzez kody z listy haseł TAN (papierowe listy haseł). W związku z powyższym, Klientów korzystających dotąd z listy TAN prosimy o zmianę sposobu autoryzacji transakcji na kod SMS w najbliższej placówce Banku lub telefonicznie. Do wykonania takiej dyspozycji niezbędne jest wskazanie numeru telefonu, na który będą wysyłane kody SMS. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania się Banku do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018r.)

  Kontakt telefoniczny: - Centrala BS Warta 438294218, 438294019 - Oddział Buczek 43 677 40 10 - Oddział Siemkowice 43 841 72 26"

  Bank Spółdzielczy w Warcie informuje, iż od dnia 23.05.2018 r. autoryzacja płatności internetowych będzie się odbywać za pomocą hasła SMS,
  w związku z tym Bank nie będzie odnawiał papierowych list haseł jednorazowych. W razie pytań prosimy o kontakt z placówkami Banku.
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj